Adresas: 
I. Šimulionio g. 8, Vilnius
Tel.: 5-245 5798
Fax.: 5-245 5798

Internetinė svetainė: 
http://www.lokiukas.vilnius.lm.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
rusų
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Uugdymo programa
Priešmokyklinio ugdymo grupę lanko 24 vaikai. Priešmokyklinio ugdymo grupėse trukmė - vieneri metai. Priešmokyklinio ugdymo programos minimali trukmė 160 ugdomosios veiklos dienų.
 
Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo standartu.

Grupės veikla planuojama savaitėmis pagal ugdymo kompetenciją. Ji neskaidoma į atskiras sritis, užsiėmimų pobūdį ir trukmę lemia grupės ugdymo(si) tikslai bei vaikų poreikiai. Visi vaikai, lankę priešmokyklines grupes, turi galimybę rinktis pradinį ugdymą mūsų mokykloje-darželyje. Tėvų pageidavimu įstaigoje organizuojamas lietuvių ir anglų kalbų mokymas.

Būreliai, papildoma veikla:
Vaikų ir jų tėvų individualiems poreikiams tenkinti darželyje veikia būreliai:
  • valstybinės (lietuvių) kalbos mokymas;
  • ankstyvasis anglų kalbos mokymas;
  • šiuolaikinių šokių studija;
  • koreguojamosios gimnastikos būrelis;
  • keramikos būrelis;
  • karatė būrelis.