Adresas: 
I. Šimulionio g. 8, Vilnius
Tel.: 5-245 5798
Fax.: 5-245 5798

Internetinė svetainė: 
http://www.lokiukas.vilnius.lm.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
rusų
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Pradinio ugdymo programos

Pradinio ugdymo programos mokiniai mokosi 160 mokslo dienų. Į šį skaičių įskaitomos valstybės nustatytos švenčių dienos (sausio 1 d., vasario 16 d., kovo 11 d., 2-oji Velykų diena, gegužės 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 25, 26 d.).

 

Mokinių mokymosi krūvis:
Atostogų laikotarpiui mokiniams namų darbai neskiriami, o namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje.
Mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę.

 

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas integravimo būdu:
mokinių, kuriems rekomenduota mokytis pagal modifikuotas programas, ugdymo rezultatai vertinami pagal atitinkamos programos reikalavimus. Modifikuotas programas rengia dalyko mokytojas, konsultuojamas mokyklos - darželio logopedo, psichologo ir socialinio pedagogo;
specialioji pedagoginė pagalba (specialiosios pratybos) mokiniams, mokomiems integravimo būdu, teikiama pamokų metu, o logopedinės pratybos - ne pamokų metu;
specialiųjų poreikių vaikams pagalbą teikia mokytojo padėjėjas.


Būreliai, papildoma veikla:
lietuvių etninės kultūros būrelis;
anglų kalbos būrelis;
retorikos būrelis;
šiuolaikinių šokių studija;
muzikos būrelis;
keramikos būrelis;
koreguojamosios gimnastikos būrelis;
sporto būrelis.


Mokykloje veikia biblioteka:
mokiniai aprūpinami vadovėliais nemokamai;
bibliotekoje yra daug grožinės literatūros, enciklopedijų - mokiniai visada gali rasti informacijos jiems rūpimais klausimais.